Terug naar Kennisbank

Kan ik bij een sollicitatie worden afgewezen omdat ik me niet wil laten vaccineren?

Eigenlijk gaat het hier om de vraag of een werkgever vaccinatie als functie-eis mag aanmerken. Juridisch ligt het wel wat ingewikkeld. In specifieke werksituaties is het denkbaar dat een werkgever dit verlangt, maar het is maar zeer de vraag of dat mag leiden tot een afwijzing voor de functie wanneer de werknemer zich niet wil laten vaccineren. Je gaat dan namelijk onderscheid maken en dat onderscheid mag alleen maar gemaakt worden (op grond van de Algemene wet gelijke behandeling) voor zover dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is voor een legitiem doel (bijvoorbeeld gezondheid) en het middel (vaccinatie) passend en noodzakelijk is. En het is maar zeer de vraag of dat laatste het geval is. Bij Hepatitis B weten we dat er goede alternatieven voor vaccinatie, bijvoorbeeld de periodieke bloedtesten. Daarom mogen werknemers die zich niet willen inenten tegen Hepatitis B om die reden ook niet geweigerd worden: weigering zou een op grond van de wet verboden onderscheid zijn.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu