Terug naar Kennisbank

Kan ik bij een sollicitatie worden afgewezen omdat ik me niet wil laten vaccineren?

Eigenlijk gaat het hier om de vraag of een werkgever vaccinatie als functie-eis mag aanmerken. Een sollicitant afwijzen puur en alleen omdat deze niet gevaccineerd is, mag niet.

In specifieke werksituaties is het denkbaar dat een werkgever dit verlangt, maar het is maar zeer de vraag of dat mag leiden tot een afwijzing voor de functie wanneer de werknemer zich niet wil laten vaccineren. Je gaat dan namelijk onderscheid maken tussen wel en niet-ingeënt personeel en dat onderscheid mag alleen maar gemaakt worden (op grond van de Algemene wet gelijke behandeling) voor zover dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is voor een legitiem doel (bijvoorbeeld gezondheid) en het middel (vaccinatie) passend en noodzakelijk is. Een vaccinatieplicht opnemen in een functie-eis is geen legitiem doel en daardoor moeilijk vast te leggen.

Bij Hepatitis B weten we dat er goede alternatieven voor vaccinatie, bijvoorbeeld de periodieke bloedtesten. Daarom mogen werknemers die zich niet willen inenten tegen Hepatitis B om die reden ook niet geweigerd worden: weigering zou een op grond van de wet verboden onderscheid zijn.

Mag mijn werkgever mijn loon inhouden als ik – niet gevaccineerd – ziek ben als gevolg van corona?

Een werkgever moet bij ziekte het loon doorbetalen, ook al heeft u als werknemer (bewust) ervoor gekozen om zich niet te laten vaccineren. In Nederland hebben mensen recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en daar hoort de keuzevrijheid voor een vaccinatie bij. U hoeft zelfs aan de werkgever niet eens uit te leggen waarom u niet gevaccineerd wilt worden. Dat valt onder het recht op privacy. Bij loondoorbetaling tijdens ziekte mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen wel / niet ingeënt personeel. U mag dus niet gekort worden op het loon bij ziekte.

Kan ik ontslagen worden als ik me niet wil laten vaccineren?

Nee dat is niet mogelijk. Elke werknemer heeft recht op lichamelijke integriteit en mag zelf de keuze maken om zich wel of niet te laten vaccineren.
Als werkgever mag u wel vragen aan de werknemer om zich te laten vaccineren. Aandringen mag niet. Een werknemer moet dat kunnen weigeren.
In sommige gevallen betekent het niet vaccineren wel dat je op het werk sommige taken niet (meer) kunt doen, er moet dan gekeken worden waar de werknemer wel ingezet kan worden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu