Terug naar Kennisbank

Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

Uw werknemers hebben in 2020 wellicht weinig vakantiedagen opgenomen. Er staat bij sommigen nog een stuwmeer aan vakantiedagen. Kunt u als werkgever uw werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

De wet schrijft voor dat een vakantie wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer. Als werkgever kun je werknemers dus niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. 

Werknemers geven in deze tijd van corona aan, dat bijvoorbeeld de geplande vakantie niet door kan gaan of dat zij vanwege de overheidsmaatregelen ook beperkt worden wat te doen in hun vrije tijd. Kortom zij hebben geen belang bij een vrije dag, omdat zij zelf willen bepalen hoe zij een vrije dag invullen. En vanwege de Covid-maatregelen is dit nu niet mogelijk. Dit hoeft echter geen reden te zijn om geen vakantie-uren op te nemen. Vakantiegenot hoeft niet de reden te zijn om vakantie op te nemen, blijkt uit de rechtspraak. Zieke werknemers nemen immers ook vakantiedagen op! Vakantie opnemen heeft ook een herstellende functie en draagt bij aan het belang voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en daarbij ook aan het bedrijf/de organisatie!
Ga met uw werknemers in gesprek en geef aan dat het belangrijk is dat de balans tussen werk en privé goed blijft en dat het daarom goed is om vakantie op te nemen.

Daarbij komt dat wettelijke dagen een vervaltermijn hebben van een halfjaar. Dus wettelijke vakantiedagen van 2020, die niet worden opgenomen, vervallen op 1 juli 2021. In de cao kan hiervan worden afgeweken. Bovenwettelijke dagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.

Als een werknemer af wil zien van een geplande vakantie en hij wil deze vakantie intrekken, dan hoeft u als werkgever hier niet mee akkoord te gaan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu