Terug naar Kennisbank

Kan ik ontslag op staande voet aanvechten?

Ben je het niet eens met het ontslag op staande voet, dan moet binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. In dit verzoekschrift kun je de rechter vragen om het ontslag te vernietigen of om een billijke vergoeding toe te kennen.

Een ontslag op staande voet is namelijk vernietigbaar als het niet voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  1. er is sprake van een dringende reden
  2. het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden
  3. de ontslagreden is de werknemer onverwijld meegedeeld

Je kunt in eerste instantie schriftelijk bij de werkgever bezwaar aantekenen dat je niet akkoord gaat met ontslag op staande voet. Dit heeft juridisch echter weinig effect. Alleen een rechter kan een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen. Je moet dan binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de rechter hebben ingediend. Doe je dit niet (of te laat), dan zal de rechter het ontslag niet meer ongedaan kunnen maken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu