Terug naar Kennisbank

Komen er nog meer compensatieregelingen voor de getroffen sectoren?

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. 

De overheid heeft aangegeven continue te blijven monitoren welke consequenties de getroffen maatregelen hebben voor diverse sectoren. Daarom kunnen er steeds weer wijzigingen optreden. Daarnaast wordt gekeken welke regelingen mogelijk zijn, zonder ongeoorloofde staatssteun op te leveren. Ook in Europees verband wordt gekeken naar een pakket noodmaatregelen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu