Terug naar Kennisbank

Komt er een landelijke vaccinatieplicht?

Dat is niet goed denkbaar. Zowel juridisch als ook politiek bestaan grote bezwaren tegen een algemene vaccinatieplicht voor de Nederlandse bevolking. Een verplichte inenting met een vaccin vormt een forse inbreuk op het grondrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam, zeker nu de risico’s van een dergelijk vaccin op lange termijn onduidelijk zijn. De regering is daarom terecht zeer terughoudend als het gaat om een algemene verplichting. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: ook dit grondrecht kan bij een wet worden ingeperkt. Een dergelijke wet is de Wet publieke gezondheid (WPG). Het Coronavirus is op grond van de WPG uitgeroepen tot een zogenaamde infectieziekte klasse A, de categorie van gevaarlijkste ziektes. Deze wet biedt handvatten voor de overheid om eventueel wel verplichtingen in te stellen, onder zeer strikte voorwaarden. Maar daar komt naast de juridische ook de politieke gevoeligheid om de hoek kijken. Vooralsnog is het absoluut helder: er is geen verplichting tot vaccinatie in Nederland.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu