Terug naar Kennisbank

Mag de werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen?

Op sommige plekken is het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, dierentuinen, attractieparken, parkeergarages, benzinestations en dergelijke. Ook geldt dit advies in cafés en restaurants met bijbehorende terrassen, theaters, bioscopen en concertzalen, wanneer u staat of loopt. Wanneer u zit mag u het mondkapje afzetten. Ook bij contactberoepen geldt het dringende advies een mondkapje te dragen.
Het advies geldt niet voor besloten gebouwen. Organisaties of ondernemers mogen hier zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of zelfs verplicht stellen.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes 

De werkgever kan werknemers op grond van het instructierecht verplichten een mondkapje te dragen, mits het voorschrift redelijk is en er geen (grondrechtelijke) bezwaren van de werknemer zijn. Zie het als een extra (veiligheids)kledingvoorschrift.

Een uitzondering voor het dringende mondkapjesadvies geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Op dit moment is er nog sprake van een dringend advies, de overheid werkt zo snel mogelijk aan een wet om het verplicht te stellen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu