Terug naar Kennisbank

Mag de werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen?

De werkgever kan werknemers op grond van het instructierecht verplichten een mondkapje te dragen, mits het voorschrift redelijk is en er geen (grondrechtelijke) bezwaren van de werknemer zijn. Zie het als een extra (veiligheids)kledingvoorschrift.

Een uitzondering geldt als u vanwege een (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat bent een mondkapje te dragen. Hierover kunt u overleggen met de bedrijfsarts.

Meer informatie over mondkapjes:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu