Terug naar Kennisbank

Mag ik een medewerker verbieden of verplichten om een mondkapje te dragen?

De werkgever heeft een wettelijk instructierecht en mag werknemers redelijke instructies geven. Deze instructies moeten een legitiem doel hebben. De kantonrechter heeft al geoordeeld dat dit het geval is bij een verplichting tot het dragen van een mondkapje. De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het mondkapje is een maatschappelijk aanvaard middel dat aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Als een werkgever deze instructie niet opvolgt, mag u als werkgever daar consequenties aan verbinden. Zo werd de werknemer uit de eerder genoemde uitspraak bijvoorbeeld op non actief gesteld.

Het verbieden van het dragen van een mondkapje op de werkvloer is om dezelfde reden lastig. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waarin het dragen van een mondkapje bijna onmogelijk is (denk bijvoorbeeld aan een gebarentolk), is de kans groot dat u de werknemer niet kunt verbieden een mondkapje te dragen.

Een uitzondering voor het dringende mondkapjesadvies geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Twijfelt u hierover met betrekking tot een werknemer, vraag de bedrijfsarts dan om advies.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu