Terug naar Kennisbank

Mag mijn werkgever bijhouden welke werknemers gevaccineerd zijn en welke niet?

Nee. Op grond van de AVG geldt dat het al dan niet gevaccineerd zijn een bijzonder (medisch) persoonsgegeven is. Die mogen niet zomaar bewaard worden, en zeker niet zonder de toestemming van de medewerker. Het gaat hier ook om medische gegevens waar een werkgever niet zomaar, zonder objectieve en gelegitimeerde noodzaak, naar mag vragen. Ook mag de werkgever geen medische of gezondheidsvragen stellen om te verifiëren of de werknemer aan bepaalde (gezondheids)vereisten voldoet. Die vragen mogen eventueel wel door een bedrijfsarts gesteld worden. Deze heeft een geheimhoudingsplicht en mag de medische informatie van de werknemer niet zonder toestemming aan de werkgever verstrekken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu