Terug naar Kennisbank

Mag mijn werkgever een beroep doen op de gezondheid van patiënten?

Ook in deze situatie, hoe lastig ook, kan u nog steeds niet verplicht worden tot vaccinatie, althans niet onder de huidige wetgeving en jurisprudentie. Maar het is wel voorstelbaar dat de werkgever er in slaagt om aan te tonen dat voor het kunnen verrichten van werkzaamheden waarbij nauw contact met de verzorgden en verpleegden vaccinatie erg wenselijk is, en dat vaccinatie in dat geval de risico’s op besmetting significant beperkt. In dat geval is het denkbaar dat er een zekere druk op de werknemer zal worden gelegd met behulp van objectieve en verifieerbare argumenten. Ook dan blijft de werknemer vrij om te beslissen al dan niet te vaccineren, maar zou een weigering er toe kunnen leiden dat bepaalde werkzaamheden niet mogen worden uitgeoefend. Tot die maatregel mag een werkgever echter niet zomaar overgaan. Zeker niet als er goede alternatieven voor vaccinatie aanwezig zijn, zoals snel en veelvuldig testen gecombineerd met uitgebreide hygiëne- en beschermingsmaatregelen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu