Terug naar Kennisbank

Kan mijn werkgever mij naar huis sturen als ik ziek ben?

Normaal gesproken mag dat niet. Een werkgever mag de werknemer niet vragen naar zijn gezondheid, of een test afnemen ter controle.

De werkgever kan wel van u verlangen om redelijke instructies op te volgen. Hij kan ook de bedrijfsarts vragen om u voor een consult op te roepen. De bedrijfsarts kan beoordelen of u volledig ziek bent en/of er mogelijkheden om eventueel gedeeltelijk uw werk te doen. De bedrijfsarts kan u ook adviseren om een coronatest af te nemen. En zo nodig, u doorverwijzen naar de GGD.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu