Terug naar Kennisbank

NOW-regeling en oproepkracht

Ja, de voorwaarde voor de compensatie is dat iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA. Deze medewerkers vallen onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Ook het salaris van flexwerkers die hieronder vallen wordt gecompenseerd. Hierbij geldt geen onderscheid naar contractvorm.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu