Terug naar Kennisbank

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waardoor het mogelijk is om na de geboorte van een kind tijdelijk minder te gaan werken, zonder dat de uren in de arbeidsovereenkomst definitief worden aangepast.

Regels ouderschapsverlof

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. 
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. 
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof tenminste 2 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever kan uw verzoek niet weigeren. Uw werkgever kan wel aangeven dat de verdeling van de werkuren anders wordt tijdens het ouderschapsverlof. Let op; dit kan alleen bij een zwaarwegend belang van de werkgever.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu