Terug naar Kennisbank

Een QR-check op de werkplek: wat moet je doen als werkgever?

Basismatregelen zouden niet meer houd- en haalbaar genoeg zijn. Er is zwaarder geschut nodig om het aantal besmettingen in te dammen. Ook op de werkvloer. Daarom wil het kabinet rigoureuzere maatregelen mogelijk maken.

Het is dan aan de werkgever om te kiezen welk QR-beleid er gaat gelden. Hoe lager het getal, hoe minder werknemers toegang hebben tot hun werkplek. De prijs om bescherming van persoonlijke vrijheid in te leveren, wordt daarbij voor lief genomen. De RMU vindt dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling, al beseffen we heel goed dat er maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen.

Met de snel en hoog oplopende besmettingscijfers, is niets doen geen optie. De basismaatregelen werken, dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Laten we die belangrijk maken en ons daar nauwkeurig aan houden in combinatie met een goed testbeleid en quarantainemaatregelen. Dat is een geloofwaardige aanpak die niet ten koste hoeft te gaan van wettelijke bescherming van bepaalde vrijheden.

De RMU startte een petitie tegen de invoering van de QR-code op de werkvloer. Op het moment van schrijven is die al bijna 30 000 keer ondertekend. Vorige week vrijdag is de petitie overhandigd aan de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Mirjam Bikker (CU). Met de petitie wil de RMU namens zoveel mogelijk mensen een tegengeluid laten horen: een voor de RMU nieuwe vorm van publieke belangenbehartiging. Nu toegang tot het werk regelrecht in het geding is, vinden we dat noodzakelijk om aanstaande besluitvorming te beïnvloeden met onze mening namens zoveel mogelijk medeondertekenaars.

In de petitie doen we eveneens de oproep om respect te hebben voor elkaar. Juist als je verschillend denkt. Meer luisteren en niet oordelen is daarbij een belangrijke sleutel. Uit de vele reacties merken we bij de RMU dat het debat verhardt. Op dat punt is er welllicht ook een rol weggelegd voor werkgevers. Probeer oog te hebben voor de verschillende sentimenten die in uw bedrijf leven. Dit is moeilijk, maar waar de verhoudingen goed zijn wordt ook beter werk geleverd.

We zijn er helaas nog niet. Onze premier gaf aan dat 2G een serieuze optie is voor de overheid als grootste werkgever in Nederland. Dit gaat niet één maar twee stappen te ver wat de RMU betreft. Daarom onderzoeken wij wat een verantwoord alternatief is. Dit voorstel zou in het overleg tussen werkgevers en werknemers afgesproken kunnen worden en binnen een bedrijf als geldend verklaard kunnen worden. We reken daarbij op uw steun. De RMU staat achter u en laat ook uw stem horen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu