Terug naar Kennisbank

Hoe zit het met quarantaine en vitale beroepen?

Voor medewerkers in vitale beroepen geldt in principe hetzelfde als voor iedereen in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis.

Voor zorgpersoneel geldt daarnaast het volgende. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De instelling formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken. Werkgevers kunnen dit in overleg met de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging en eventueel de GGD formuleren.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu