Terug naar Kennisbank

Wat betekent het regeerakkoord voor u als ondernemer?

 

Eindelijk is het nieuwe regeerakkoord bekend. Je hoeft het maar diagonaal door te lezen om snel tot de conclusie te komen dat het bol staat van de ambities. Ook ten aanzien van het ondernemersklimaat en het personeelsbeleid. En eerlijk is eerlijk: ook voor ondernemers staan er mooie dingen in. Maar wat kunt u op basis van dit akkoord de komend jaren verwachten?

Op sociaaleconomisch terrein staan er mooie ambities in het akkoord. Zeker, er zijn ook zorgen over de koers die het nieuwe kabinet zal gaan varen, met name op het medisch-ethisch gebied. Maar als we ons puur focussen op economie, arbeidsmarkt en ondernemersklimaat, dan zijn er veel punten van herkenning en verrassing op te merken. Opvallend veel punten die de RMU in haar Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022 als speerpunt heeft gesteld, zijn terug te vinden in het regeerakkoord. En aangezien het arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU tot stand komt in samenwerking met zowel werkgevers als werknemers, betekent dit gewoon dat de ambities van het kabinet op het eerste gezicht helpend zijn voor het RMU-ideaal ten aanzien van de arbeidsmarkt: sociale duurzaamheid in arbeidsrelaties. Goed voor ondernemer en werknemer.

De insteek is wat de RMU betreft dus positief. Maar dat betekent niet dat er geen plaats is voor een kritische kanttekening. Ik zei al dat het akkoord erg ambitieus is: het kabinet wil op heel veel terreinen zaken bereiken. Hier ligt een valkuil: als je op zoveel onderwerpen regelingen wil treffen, verdrink je dan niet in de hoeveelheid werk en vallen er geen onderwerpen van tafel?

De tweede kanttekening: omdat het regeerakkoord zoveel onderwerpen bevat, zijn de meeste ambities heel algemeen omschreven. Dat geldt ook voor veel onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. De doelen van het kabinet zijn in algemene woorden opgesteld, en geven daarmee een richting aan. Maar concrete uitwerkingen ontbreken veelal, dus wat ondernemers heel concreet op tegemoet kunnen zien is nog niet duidelijk.

Concreet zijn kan dus nog niet, maar welke ontwikkelingen kunt u als ondernemer (als het aan het kabinet ligt) de komende jaren tegemoet zien?

  • Houd er rekening mee dat thuiswerken steeds meer in zwang komt. Het kabinet zal dit stimuleren en de kans is groot dat in steeds meer cao’s kaders en regels rondom thuiswerken zullen worden opgenomen. Er zullen stimulerende maatregelen komen, en mogelijk zal een recht op thuiswerken worden verstevigd.
  • Het zal minder aantrekkelijk voor uw worden om flexibel personeel in dienst te hebben. Het zal niet onmogelijk worden, maar het doel van het kabinet is dat zoveel mogelijk werknemers een vast contract krijgen. Ook uitzendkrachten zullen eerder recht hebben op een baan binnen de onderneming.
  • Aan de andere kant: het zal voor ondernemers waarschijnlijk makkelijker gemaakt worden om met werknemers in vaste dienst flexibeler om te gaan als het gaat om hun inzet en arbeidsvoorwaarden. Er komt waarschijnlijk een mogelijkheid om vast personeel deels van de WW gebruik te laten maken, zodat hun contract verkleind kan worden zonder dat er een ontslagprocedure gevoerd moet worden. Maar nogmaals: dit zijn plannen. In ieder geval wordt dit de tendens: meer vast personeel, maar met vast personeel kun je als werkgever flexibeler omgaan.
  • Het kabinet heeft mooie plannen voor zzp’ers. Helaas blijft ook hier nog veel niet ingevuld, dus moeten we afwachten wat er precies tot stand komt. De zzp’er mag in ieder geval rekening mee houden dat er een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt.
  • Voor de werkgever die regelmatig zzp’ers inhuren: het kabinet wil echt werk maken van het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Er zullen webmodules ontwikkeld worden om te bepalen of diegene die u inhuurt echt een ondernemer is, of iemand die noodgedwongen met het labeltje ondernemer gewoon werk voor u doet dat andere werknemers ook doen. Op dit gebied zullen de regels strenger worden.
  • De minimumlonen zullen de komende jaren steeds verhoogd worden. Het is waarschijnlijk dat dit gevolgen zal hebben voor “de onderkant” van uw salarisgebouw.
  • Als het gaat om de re-integratie van langdurig zieke werknemers: het streven is dit voor u eenvoudiger te maken, vooral in het tweede ziektejaar. Werkgever en werknemer zullen zich in dit jaar veel meer mogen concentreren op “een functie elders”.

Tot zover een eerste greep uit het regeerakkoord. De komende jaren zal er meer duidelijk worden en zullen wij vanzelfsprekend van ontwikkelingen en regelgeving op de hoogte houden.

En voor alle vragen die u nu heeft: aarzel niet de RMU te bellen en te vragen naar een ondernemersadviseur. We gaan graag met u in gesprek.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu