Terug naar Kennisbank

Te korte afstand

Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid en voor een veilige werksituatie. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan, als de regels voor 1,5 meter afstand niet in acht worden genomen. Wordt er niet geluisterd door uw werkgever, dan kunt u informatie opvragen bij de ondernemingsraad of de vakbond.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu