Terug naar Kennisbank

Vaccinatieregistratie: aandachtspunten voor de ondernemingsraad

Het zal u niet zijn ontgaan. Het was de achterliggende weken al regelmatig in het nieuws, zeker nadat werkgevers in de zorg de steen in de vijver gooiden: zorginstellingen zouden er groot belang bij hebben om te weten wie van hun werknemers gevaccineerd is en wie niet. Tijdens de laatste persconferentie leek minister De Jonge dat sein inderdaad min of meer op groen te zetten. En niet alleen voor de zorg: bijna tussen neus en lippen door werd aangegeven dat een coronapas “op de werkvloer” wellicht nog onderwerp van onderzoek zal zijn. In ieder geval lijkt het er sterk op dat een registratieplicht wat betreft vaccinatie in de zorgsector tot de reële mogelijkheden gaat behoren. Letterlijk zei de minister: “Wat niet mag, is vastleggen of iemand gevaccineerd is. In de zorg wordt echter gewerkt met kwetsbare mensen. Daarom willen we het mogelijk maken om het daar wel vast te leggen, als dat van toegevoegde waarde blijkt." Deze ontwikkeling vervult de RMU met grote zorg.

Dilemma 
Er is zeker sprake van een dilemma. Zorgvragers en zorgverleners lopen immers een verhoogd risico op besmetting als medewerkers van een zorginstelling niet in enige mate beschermd zijn tegen het coronavirus. Anderzijds vindt de RMU vaccinatieregistratie een buitenproportioneel grote inbreuk op de privacy van zorgmedewerkers. Bovendien ziet de RMU met zorg de langetermijngevolgen van deze mogelijke inbreuk op de AVG tegemoet. Het is niet voor niets dat de bescherming van persoonsgegevens bij wet geregeld is. Dit blijft wat de RMU betreft ongewijzigd.

Vaccinatiedwang
Vaccinatieregistratie en het kunnen inzien van de vaccinatiegegevens van de werknemer door de werkgever, zou kunnen leiden tot verdere vaccinatiedwang en afbreuk van de bescherming van persoonlijke en medische gegevens van de werknemer. Deze ontwikkelingen in combinatie met de recente discussie over het (deels) zelf te moeten betalen van coronatesten vertonen een tendens. Het lijkt er op dat de ruimte voor een persoonlijke afweging om wel of niet te vaccineren steeds kleiner wordt. Daardoor zal de druk op werknemers toenemen. De RMU vindt dit een uiterst ongewenste ontwikkeling. Daarom blijft de RMU zich er sterk voor maken dat vaccinatie een persoonlijke keuze blijft die gerespecteerd moet worden. Een persoonlijke keuze die dus niet mag leiden tot het verlies van rechten of tot consequenties in de werksituatie.

Wat kan de OR doen? 
De ondernemingsraad zal ook met deze ontwikkelingen geconfronteerd gaan worden en bij de beleidsvorming, mocht dat zover komen, betrokken gaan worden. Daarbij is het voor de OR van belang te weten welke juridische kaders en afwegingsmomenten er vooralsnog gelden. Naast de eerder genoemde ARBO- en AVG-wetgeving zijn vooral de adviezen die de Gezondheidsraad heeft verstrekt van belang, in lijn met de huidige wetgeving. Zo moeten vaccinatiebewijzen (die worden geregistreerd) bewezen effectief en noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling (de veiligheid) te bereiken. Daarbij mag het niet zo zijn dat er minder ingrijpende maatregelen beschikbaar zijn die dit doel ook kunnen bereiken. Met andere woorden: mocht een negatieve testuitslag hetzelfde doel kunnen bereiken (of wellicht zelfs meer veiligheid geven), dan mag vaccinatie niet worden verlangd, laat staan de registratie van vaccinatie.

Afweging
Hier ligt wel een crux. Voor zover we weten worden gevaccineerden weliswaar over het algemeen minder snel besmet en als ze besmet worden minder ziek, maar als ze besmet worden dan kunnen ze nog steeds het virus overdragen. Althans: we hebben geen enkele gegevens die het tegendeel laten zien. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor de ondernemingsraad. Hoe verantwoord is het om over te gaan tot een vergaande maatregel als het registreren van vaccinatie, terwijl niet vaststaat of vaccinatie een afdoende maatregel is om de veiligheid van een kwetsbare zorgvrager te beschermen?

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu