Terug naar Kennisbank

Vaccinatieregistratie: zeer glad ijs!

Coronapas voor de werkvloer, bijhouden en registreren welke werknemers er gevaccineerd zijn en welke niet; het zijn zaken die anderhalf jaar geleden ondenkbaar waren. Grondwettelijke vrijheden, rechtsbescherming van werknemers, privacy: het systeem leek onwankelbaar en vanzelfsprekend. Maar die vanzelfsprekendheid is eraf. Het was de achterliggende weken al regelmatig in het nieuws, zeker nadat werkgevers in de zorg de steen in de vijver gooiden: zorginstellingen zouden er groot belang bij hebben om te weten wie van hun werknemers gevaccineerd is en wie niet. Tijdens de laatste persconferentie leek minister De Jonge dat sein inderdaad min of meer op groen te zetten. Niet alleen voor de zorg: bijna tussen neus en lippen door werd aangegeven dat een coronapas “op de werkvloer” wellicht nog onderwerp van onderzoek zal zijn. In ieder geval lijkt het er sterk op dat een registratieplicht wat betreft vaccinatie in de zorgsector tot de reële mogelijkheden gaat behoren. Letterlijk zei de minister: “Wat niet mag, is vastleggen of iemand gevaccineerd is. In de zorg wordt echter gewerkt met kwetsbare mensen. Daarom willen we het mogelijk maken om het daar wel vast te leggen, als dat van toegevoegde waarde blijkt." Deze ontwikkeling vervult de RMU met grote zorg.

Dilemma
Ik erken dat werkgevers kunnen zitten met een dilemma. Zeker in de zorg, maar ook daarbuiten, met name wat betreft die werkomstandigheden waarbij er sprake is van relatief veel personen in een beperkte ruimte en waarbij er frequent persoonlijk contact is. In de zorg komt daar ook de kwetsbaarheid van de zorgvrager nog bij. Anderzijds vindt de RMU vaccinatieregistratie een buitenproportioneel grote inbreuk op de privacy van medewerkers. Het is niet voor niets dat de bescherming van persoonsgegevens bij wet geregeld is. Wat haal je overhoop wanneer je de eerste stappen zet op weg naar een inbreuk in deze rechtsbescherming? Zitten we dan niet op een glijdende schaal? Kijk eens naar de landen om ons heen! Frankrijk schorst 3000 niet gevaccineerde zorgmedewerkers. In Italië mag je pas naar je werk als je coronacheckapp een groen vinkje laat zien. Bij de RMU komen ook al telefoontjes binnen: mensen die van hun werkgever te horen hebben gekregen dat hun loon tijdens een eventuele quarantaine of isolatieperiode alleen doorbetaald krijgen als ze gevaccineerd zijn.

Glijdende schaal
Als we niet oppassen leidt deze glijdende schaal tot een verkapte vaccinatiedwang en een afbreuk van de huidige bescherming van persoonlijke en medische gegevens van werknemers. Deze ontwikkelingen vertonen een tendens. Het lijkt er op dat de ruimte voor een persoonlijke afweging om wel of niet te vaccineren steeds kleiner wordt. Daardoor zal de druk op werknemers toenemen. De RMU vindt dit een uiterst ongewenste ontwikkeling. Zij zal zich er daarom blijven sterk voor maken dat vaccinatie een persoonlijke keuze blijft die gerespecteerd moet worden. Een persoonlijke keuze die dus niet mag leiden tot het verlies van rechten of tot consequenties in de werksituatie.

Het kan zijn dat u als werkgever ook met dilemma’s te maken heeft. Ik spreek regelmatig ondernemers die eerlijk aangeven dat het hen eigenlijk wel goed zou uitkomen om zicht te hebben op de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld als klanten daarom vragen. Anderzijds zijn ook deze ondernemers terecht zeer huiverig om hier concrete stappen in te zetten. Het is mogelijk dat wij u hierin met een goed advies van dienst kunnen zijn. Daarom de uitnodiging: zit u met vragen rondom vaccinatie, testen en beschermingsmaatregelen en wat u hier wel of niet in kunt doen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu