Terug naar Kennisbank

Eindejaarstip: informeer werknemers over hun vakantiesaldo

 

Veel werknemers besteden ieder jaar hun vakantiedagen aan een aantal fijne vakanties. Er zijn echter ook werknemers die hun vakantiedagen (deels) opsparen. Hierdoor kan er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan. De verval- en verjaringstermijnen in de wet zorgen ervoor dat het saldo niet al te veel op kan lopen, maar als werkgever hebt u ook zelf een actieve informatieplicht. In dit artikel leggen wij uit wat dit betekent.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Een werknemer maakt altijd aanspraak op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Dit minimum is gelijk aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Werkt een werknemer 40 uur per week? Dan maakt hij in ieder geval aanspraak op 4 x 40 = 160 uur aan vakantierechten.

Vaak geeft de cao of de arbeidsovereenkomst een werknemer aanspraak op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Deze meerdere vakantiedagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Verval- en verjaringstermijnen
Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen dus met ingang van 1 juli 2022.

De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na verloop van 5 jaar. Soms geldt op grond van de cao deze langere verjaringstermijn ook voor de wettelijke vakantiedagen.

Informatieplicht voor de werkgever
In een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is geoordeeld dat de werkgever een werknemer in staat moet stellen om zijn vakantiedagen op te nemen en de werknemer moet informeren over de gevolgen van het niet opnemen. Voldoet een werkgever niet aan deze informatieplicht, dan komen de aanspraken op vakantiedagen niet te vervallen.

Wij adviseren u om minstens een keer per jaar de werknemers schriftelijk te informeren over:

  • Het openstaande saldo aan wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen;
  • Dat wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten worden voor 1 juli van dat jaar; en
  • Dat het gevolg van het niet-opnemen is, dat de dagen per 1 juli van dat jaar komen te vervallen.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu