Terug naar Kennisbank

Vakantiewerker?

Nu de temperaturen stijgen, de zon veel schijnt en de coronamaatregelen worden afgebouwd, kijken veel mensen reikhalzend uit naar de zomervakantie. Begrijpelijk vanuit werknemersperspectief. Maar voor u als werkgever een uitdaging om de personeelsbezetting ook in de zomer op peil te houden. Hoe doet u dit? Sluit het bedrijf collectief? Of is er een aantal weken een minimaal aantal collega’s aanwezig, zodat u in ieder geval bereikbaar bent voor klanten, leveranciers en dergelijke.

Tegelijkertijd is het ook mogelijk om in de zomer vakantiewerkers of schoolverlaters (tijdelijk) aan het werk te zetten. Waar moet u dan op letten? Geeft u een tijdelijk contract voor een bepaald aantal uur? Of roept u de vakantiewerker op als het nodig is? Het is heel verleidelijk om niets op papier te zetten en te kijken hoe het loopt. Maar toch is het verstandig (dit kan ook kort) om een arbeidsovereenkomst op te stellen. Dan weet u beiden wat er verwacht wordt en wat de afspraken zijn. Op die manier voorkomt u eventuele discussies. Spreek in ieder geval een duidelijke einddatum af en verlengt u de arbeidsovereenkomst, spreek dan opnieuw een duidelijke einddatum af. Twijfelt u of u (opnieuw) een tijdelijk contract kunt geven, laat het checken bij de RMU. Anders kan het zijn dat een vakantiewerker een contract voor onbepaalde tijd claimt.

Verder zijn de hoogte van het loon en de eventuele fiscale voordelen afhankelijk van de situatie. In sommige cao’s worden afspraken gemaakt over de jeugdloonschalen etc. Kortom; het is verstandig om een en ander goed schriftelijk vast te leggen, zo voorkomt u veel onduidelijkheid. Neem gerust contact op met de RMU om uw specifieke situatie te bespreken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu