Terug naar Kennisbank

Verlenging TOZO

De ‘gewone’ Tozo bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Voor gehuwden en samenwonenden geldt dat er een aanvulling op het inkomen is tot € 1.500 netto per maand.

De aanvulling voor alleenstaanden is lager, namelijk tot € 1.050 netto.

De Tozo is nu verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De aanvulling is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Er zijn diverse voorwaarden om de uitkering te kunnen ontvangen. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de zelfstandige ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar in zijn of haar onderneming werkzaam moet zijn. Ook geldt dat het gezamenlijke inkomen (dus inclusief het inkomen van de partner) niet boven het sociaal minimum mag uitkomen. Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl. Vanaf 1 april 2021 komt er een extra voorwaarde bij: de vermogenstoets. Dit betekent dat als ondernemers meer dan € 46.250 aan banktegoeden, contant geld, aandelen et cetera hebben, zij niet voor de Tozo in aanmerking komen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu