Terug naar Kennisbank

Wat is de verruimde borgstelling voor het midden en kleinbedrijf (BMKB) en kan ik mij daarvoor aanmelden?

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Vanaf 16 maart is deze regeling versneld opengesteld. Meer info via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

U kunt meer info vinden via https://www.rvo.nl/. Ondernemers kunnen zich voor aanvragen melden bij hun kredietverstrekker.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu