Terug naar Kennisbank

Help! Het werk valt weg!

Mag de werkgever mij naar huis sturen?

De werkgever moet zorgen voor voldoende werk voor de werknemer. Als er door omstandigheden geen werk is voor de werknemer, hoeft de werknemer niet op het werk te verschijnen. Wel kan van de werknemer verlangd worden om in die periode alternatieve werkzaamheden te verrichten.

Krijg ik mijn loon doorbetaald?

Zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is er recht op doorbetaling van het volledige loon.

Moet ik mijn vakantiedagen inleveren?

Als het werk wegvalt, mag niet van een werknemer worden verwacht om verplicht vakantie op te nemen. Vakantiedagen worden in overeenstemming met de wensen van de werknemer opgenomen.

Wat als ik ziek wordt tijdens die periode?

Mocht u als werknemer ziek worden in de periode dat het bedrijf gesloten is, dan gelden de gebruikelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer in het kader van ziekte en re-integratie. Het is wel verstandig om hierin vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat we u daarin juist kunnen adviseren.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu