Terug naar Kennisbank

Zorgbonus | Wie heeft er recht op?

De kogel is door de kerk! Het ministerie heeft gepubliceerd welke zorgmedewerkers recht hebben op de zorgbonus van 1000 euro.

Wie?

Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patienten en clienten met COVID-19 en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19 https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling .

Wat moet ik doen als werkgever?

Vraag de subsidie aan van 1 oktober 2020 t/m 29 oktober. Volg daarbij nauwkeurig het stappenplan https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling. Daarin wordt gevraagd om het aantal zorgprofessionals dat in dienst was tussen 1 maart en 1 september, het aantal zorgprofessionals (uitgesplitst in werknemers en derden) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, een kvk-nummer (of volmacht) en een digitale kopie van een bankafschrift of printscreen vanuit internetbankieren. Een voorbeeld hiervan is te vinden via de volgende link: https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling/documenten/publicaties/2018/07/30/voorbeeld-bankafschrift .

Wat moet ik doen als werknemer of derde?

Als individuele medewerker kun je geen aanvraag indienen. Wat je uiteraard wel kunt doen is de komende tijd en uiterlijk in oktober bij je (oud-)werkgever of de organisatie waarvoor je gewerkt hebt checken of zij jou ook bij de groep rekenen die recht heeft op een bonus. 

Wanneer ontvangen medewerkers de bonus?

Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt de bonus toegewezen, daarna moet de bonus binnen 5 maanden uitbetaald zijn aan de zorgprofessional.

Voorbeelden van beroepsgroepen die onder de bonus vallen:

  • Verpleegkundigen die COVID-19- patienten hebben verpleegd
  • Verpleegkundigen die vanwege COVID-19 extra uren hebben gewerkt of een geplande vakantie niet op hebben kunnen nemen
  • Zorgprofessionals die uitvoering hebben gegeven aan COVID-19 maatregelen, zoals de bezoekersregeling in verpleeg- en verzorgings-tehuizen.
  • Preventiemedewerkers die ervoor gezorgd hebben dat de verspreiding van COVID-19 beperkt is gebleven
  • Fysiotherapeuten die zijn ingezet bij de revalidatie van COVID-19 patienten

Voorbeelden van beroepsgroepen die niet onder de bonus vallen:

  • Stagaires met een stage-overeenkomst, zonder arbeidsovereenkomst
  • Zorgprofessionals die geen taken hebben uitgevoerd in relatie tot COVID-19-patienten of juist minder hebben gewerkt in de periode van 1 maart tot 1 september.
  • Kraamverzorgsters en verloskundigen die niet direct gewerkt hebben met COVID-19 patienten en niet extra zijn ingezet vanwege deze reden.
  • Medewerkers die meer verdienen dan € 73.000 per jaar bij een voltijd-baan
  • Personen die vrijwillig een bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van COVID-19, zonder arbeidsrelatie met een arbeidsovereenkomst.

Zie voor de complete lijst beroepsgroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies .

Twijfel je als werkgever voor welke werknemers je deze bonus aan kunt vragen of weet je als werknemer niet of je in deze groep valt? Neem contact op met de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu