Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie Week van het Leven | 14 november 2019

Gepubliceerd op 2019-11-14

 

Barmhartigheid


‘Maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.' (Spreuken 12:10b)

Lezen: Psalm 99
Zingen: Psalm 99 : 5

Misschien komt u het ook wel tegen in uw werk of in uw persoonlijk leven. Het leven naar Gods Woord wordt als zwaar en bedompen gezien. Ja zelfs als wreed en onbarmhartig beschouwd. Wat hebben wij dan nodig om geworteld te zijn in de liefde van Christus opdat wij in Zijn kracht staande mogen blijven. Het moet ons niet verwonderen dat wij versmaad worden wanneer wij voor Gods Naam en Woord uitkomen. ‘Zij hebben mij veracht, zij zullen ook u verachten’.

In de dagtekst van vandaag schrijft Salomo over de barmhartigheden van de goddelozen. Zij die van God afwijken, Zijn geboden niet willen houden, zich verzetten tegen God en Zijn woord. Hun barmhartigheden zijn wreed. Het natuurlijk medelijden, dat in hem is als mens is verloren door de kracht van het bederf veranderd in hardheid van het hart; zelfs hetgeen zij voor medelijden willen doen doorgaan is nog wreed. Zoals Pilatus besluit over Christus, de onschuldige; ik zal Hem kastijden en loslaten.

Wee degenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Wee goddelozen, wee Nederland die abortus en euthanasie ziet als humaan, als barmhartig. Zal Nederland zich bekeren of telt ‘en zij bekeerde zich niet om Hem heerlijkheid te geven’?
Misschien verontrust u dit wel. Waar moet het heen? Of vinden wij abortus, euthanasie, ect. inmiddels normaal geworden? ‘Ik kan het toch niet veranderen’. ‘Wee degene die het kwade goed heten’ of door stilzwijgen zich zulke ergerlijke zonde deelachtig maken.

Waar moet het heen? Johannes zag een vergezicht. Hij zag niet alleen de oordelen (violen van den toorn Gods) maar ook in Wiens hand het boek van de wereldgeschiedenis ligt. ‘Ween niet, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen op te breken’.

Om over na te denken/ spreken

Wat antwoord u wanneer het geloven in God/het houden aan Gods geboden wordt bestempeld als achterhaald, bedompt of zelfs wreed en onbarmhartig
De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Maar kan er gezegd worden van u/ mij ‘de werken (van barmhartigheid) van de christelijk werk (in de gezondheidszorg) zijn lieflijk

Kernwoord barmhartig (Bijbel met uitleg, bij Lukas 2)

Het Hebreeuwse woord betekend naast ‘barmhartigheid’ ook ‘ingewanden’ en ‘baarmoeder’. Barmhartigheid is een naam voor de diepste gevoelens die een moeder kan koesteren voor haar kind. Deze gevoelens bieden haar ongeboren kindje liefde, geborgenheid en bescherming. Een moeder is diep begaan met het ongeboren leven dat zij bij zich draagt. God is barmhartig en genadig. Zijn ingewand rommelt over Zijn volk (Jer. 31:20). Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over de schare. Wie in de voetstappen van Christuts gaat, vertoont het beeld van de Meester. Hij wordt ook zelf medelijdend en barmhartig. Het is een vrucht van de Heilig Geest. Zalig zijn de barmhartigen. Het omgekeerde staat in Jakobus 2:13: ‘er is bij God geen barmhartigheid voor wie niet barmhartig is.
Het woord barmhartigheid kan ook gebruik worden om menselijke gevoelens uit te drukken. Als iets een mens diep aangrijpt, voelt hij dat in de maagstreek. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden in de Bijbel. Als Jozef in Egypte Benjamin ziet ‘ontstak zijn ingewand over zijn broeder (Gen. 43:30).

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu