Terug naar Kennisbank

Vaccinatie en voorzienigheid in perspectief

Gepubliceerd op 2021-02-16

Tijdens het zesde webinar van de RMU over vaccinatie lieten Ds. A. Schreuder en August Moens hun gedachten gaan over de vaccinatiediscussie in de gereformeerde gezindte. We nemen je in dit korte verslag even mee door de inhoud van dit webinar.

Ds. Schreuder, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Beekbergen, gaf aan dat de maakbaarheidsgedachte allesoverheersend is in deze tijd, maar dat het geloof in de voorzienigheid van God gemist wordt. Schreuder: “Deze voorzienigheid wil zeggen dat we erkennen dat de Heere beschikt over ons leven. Dit komt in ons leven in twee dingen naar voren: ten eerste in de afhankelijkheid tot God en ten tweede in de verantwoordelijkheid tegenover God.”

Hoe maak je een keuze tot vaccineren? “De keuze om wel al dan niet te vaccineren moet je beslissen voor Gods aangezicht, dat is altijd een worsteling. In deze keuze moet je twee dingen duidelijk onder ogen zien: de angst om corona te krijgen (risicomijding), maar we moeten ten tweede ook oog hebben voor onverschilligheid. Het ligt op de loer om ook als christen te denken, ik wil dat corona snel voorbij is, dan kan ik mijn leventje weer leven. Je kunt zelfs denken als je je niet laat vaccineren: Ik hoop dat de rest zich snel laat vaccineren, dan loop ik ook geen gevaar. Dan zoek je het in dingen waar je het eigenlijk niet in mag zoeken.”

“Als je je laat vaccineren, dan moet je je ervan bewust zijn dat je geen garantie hebt dat je geen corona kunt krijgen. Aan de andere kant, als je je niet laat vaccineren, heeft dat ook consequenties voor hoe je met derden omgaat en hoe je je aan de andere maatregelen blijft.”

Zondag 10 blijft voor dominee Schreuder een zondag waar hij niet aan hoeft te komen. “De belijdenis van zondag 10 in de praktijk van alledag, stelt ons vragen die er 50 tot 100 jaar geleden niet waren. Het leven is zo maakbaar, we leven in een tijd waarin God afwezig is voor de mens. Dat stelt ons voor een nieuwe manier van profileren en uitdragen.”

August Moens licht toe dat hij een onderzoek heeft gedaan met als onderwerp: ‘De aard van de religieuze bezwaren over vaccinatie in de reformatorische gezindte.’ Hierbij heeft hij vier afwegingen onderzocht:

  1. Het leven is niet maakbaar en komt ons uit Gods hand toe. Waar richten wij ons op? Wij leven in een wereld die gericht is op het eigen geluk. Ook minister de Jonge hoor je vaak zeggen dat vaccineren het middel om corona eronder te krijgen. Het vaccin zal niet verlossen, dat kan alleen de Heere.
  2. Die gezond zijn hebben geen medicijnmeester van node. Het lichaam een beetje ziek maken ter bescherming, is niet geoorloofd.
  3. Is vaccineren vooruit lopen op Gods voorzienigheid?
  4. Hoe gaan we om met ziekte, lijden en de dood. Is hier nog plaats voor? Er ligt een hele sterke nadruk op preventie en behandelingen om onze gezondheid zo lang mogelijk te rekken. Is dit een reactie van de wereld op hoe omgaan met lijden? Een christen kijkt verder naar de heerlijkheid die wacht.

Moens: “Je kunt vaccinatie zien als een vooruitlopen op Gods voorzienigheid. Ik zie dat als de kernafweging waardoor mensen zich niet laten vaccineren. Het valt mij op dat hier heel veel nadruk op ligt, terwijl zoveel meer dingen onder Gods voorzienigheid vallen waar wij niet zo nadrukkelijk over nadenken.”

Dominee Schreuder reageert daar op: “Vaccineren is geen apart vakje van het geloof. Als het goed is, beleven we iedere dag dat ons leven broos en afhankelijk is en moeten we dagelijks vragen of de Heere ons wil sparen of bewaren. Het al dan niet nemen van een vaccin kan een hele moeilijke persoonlijke keuze zijn, maar uiteindelijk kan alleen de Heere hier rust over geven. Dan hoop ik dat mensen zondag 10 persoonlijk beleven. Uiteindelijk gaat het erover hoe het is tussen God en je ziel, dat is van groot belang.”

Tot slot: in de eerste plaats gaat het om een getuigenis over hoe we als christen in dit leven staan. Of we nu wel/niet vaccineren of hierover twijfelen, als christenen kunnen we uitdragen dat deze maakbaarheid niet goed is.

Meer weten over vaccinatie, vaccins, de derde golf of andere ongemakken rond Covid_19? Kijk dan mee op de livestream van aanstaande vrijdag 19 februari om 20.00u.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu