Terug naar Kennisbank

Visie '21: arbeid, economie en de Bijbel

Gepubliceerd op 2021-03-10


Arbeid en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Centraal hierbij staat het principe: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Dit kan worden uitgewerkt in vier Bijbelse uitgangspunten: discipelschap, burgerschap, rentmeesterschap en vreemdelingschap.

Discipelschap

Discipelschap houdt in dat we God liefhebben boven alles. Daarmee ligt de diepste zin van ons leven in de navolging van Christus. Hij heeft tijdens Zijn leven op aarde God volmaakt gediend en tegelijk nooit Zichzelf bedoeld, maar Zich volkomen dienstbaar opgesteld ten opzichte van Zijn naaste. Zo heeft Hij ons ook een voorbeeld nagelaten.

Burgerschap

Vanuit Bijbels perspectief hebben we zelfs de sociale plicht voor onze naaste te zorgen. Waar economische groei ongelijkheid en armoede veroorzaakt, zal christelijk burgerschap een eerlijker verdeling van de welvaart nastreven! Een christen heeft oog voor de ander en weet zich geroepen zijn naaste bij te staan.

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap bepaalt ons erbij dat heel de aarde en alles wat daarop is van God zijn. Een mens is geen absoluut eigenaar van zijn bezittingen. De aardse goederen zijn ons in bruikleen gegeven en over het beheer dienen we rekenschap af te leggen.

Vreemdelingschap

Vreemdelingschap betekent dat ons hoogste geluk niet ligt in welvaart en bezit, maar in het kennen van God en de rijke toekomst die Hij bereid heeft voor die Hem liefhebben.DIT ARTIKEL IS EEN VOORPROEFJE OP HOOFDSTUK 1 VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENNOTA VAN DE RMU, DIE U HIERNAAST KUNT DOWNLOADEN.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu