Terug naar Kennisbank

Is de RMU voor of tegen loonsverhoging in coronatijd?

Gepubliceerd op 2020-07-07

Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven. Allereerst gelden gemaakte afspraken uit bijvoorbeeld een cao of arbeidsvoorwaardenreglement. Een éénmaal afgesproken loonsverhoging vanuit een cao is niet eenzijdig aan te passen. Dat is in goede tijden ook het houvast van een cao; namelijk het op grote (collectieve) schaal regelen van de arbeidsvoorwaarden.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dergelijke afspraken op losse schroeven kwamen te staan. Het is daarom van belang dat werkgevers en werknemers in overleg komen tot een oplossing. Doordat er echter een collectieve afspraak ligt, is het alleen mogelijk om samen als werkgevers- en werknemersorganisatie nieuwe afspraken te maken over afgesproken loonsverhogingen. Uiteindelijk hebben de leden van de betrokken vakorganisaties het laatste woord.

In de arbeidsvoorwaardennota 2020, geschreven voor de coronacrisis, is opgenomen dat de RMU een loonwens hanteert van 3,5 procent. Daarnaast is hierin opgenomen dat wel goed moet worden gekeken worden naar de draagkracht van bedrijven/sectoren. Een verantwoorde loonstijging waarbij maatwerk uitgangspunt is, is van belang voor een gezonde ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. Is een loonstijging vanaf 3,5 procent in een onderneming of sector onverantwoord, dan moeten we realistisch zijn en de wensen durven bij te stellen. De arbeidsvoorwaardennota van de RMU biedt in dit licht voldoende ruimte om in de gegeven voorwaarden te komen tot geen, of een mindere loonstijging.

Kortom, de RMU staat niet perse negatief tegen het uitstellen van een loonsverhoging. Wel moet hiervoor een gedegen onderbouwing ten grondslag liggen waarom een afgesproken loonsverhoging uitgesteld moet worden. Let wel, uitstel is geen afstel. Eénmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu