Terug naar Kennisbank

Visie '21: de route naar sociale duurzaamheid

Gepubliceerd op 2021-03-10

De economische crisis die het gevolg is van de coronapandemie heeft pijnlijk de achilleshiel van onze arbeidsmarkt blootgelegd. Die achilleshiel is zodanig verwond dat de arbeidsmarkt ernstig mank loopt. Er was binnen de beroepsbevolking al sprake van een tweedeling tussen werkenden en mensen die om wat voor reden dan ook op een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt staan. Maar ook onder de werkenden is er sprake van een tweedeling, namelijk tussen enerzijds diegenen met een vaste baan (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) en anderzijds diegenen die werken onder een flexibel, los contract (flexwerkers) of zich gedwongen weten als zelfstandige te gaan werken op opdrachtbasis (gedwongen zzp’ers). 

Deze verhouding tussen vast en flexibel werk is totaal uit balans. De gevolgen daarvan zijn duidelijk zichtbaar: twee groepen werkenden, met tussen deze groepen niet alleen een ongelijke verdeling van werk maar ook een ongelijke verdeling in de toegang tot (sociale) zekerheid. Twee groepen die ook in ongelijke mate de rekening van de crisis betalen: flexwerkers staan als eerste op een zijspoor en zzp’ers verliezen als eerste hun opdrachten. Beide groepen zijn daarmee wat betreft behoud van werk en inkomen (ook als het gaat om inkomen uit het vangnet van de WW en andere sociale uitkeringen) de kwetsbaarste groep. Bij de verdeling van bestaan vast werk zijn ze als laatste aan de beurt. En ook staan ze op achterstand als het gaat om scholing en omscholing: in flexwerkers wordt veel minder geïnvesteerd dan in vaste werknemers. Dit raakt vooral jongeren en laag opgeleiden. Dat kan en moet rechtvaardiger, en de RMU wil op de route naar sociale duurzaamheid inzetten op het maximaal stimuleren van en het investeren in duurzame arbeidsrelaties voor alle werkenden. In hoofdstuk 1 (Arbeid en economie in Bijbels perspectief) zijn de hoofdlijnen van deze sociale duurzaamheid getekend:

  • een maximaal stimuleren van vaste contracten door deze contracten voor werkgevers aantrekkelijker te maken
  • een stelsel van sociale voorzieningen, waar alle werkenden los van de contractsvorm toegang tot hebben en waar alle werkenden aan bijdragen.

DIT ARTIKEL IS EEN VOORPROEFJE OP HOOFDSTUK 2 VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENNOTA VAN DE RMU, DIE U HIERNAAST KUNT DOWNLOADEN.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu