Terug naar Kennisbank

Visie '21: pensioen & AOW

Gepubliceerd op 2021-03-10

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Er moeten belangrijke beleidsmatige knopen worden doorgehakt en keuzes worden gemaakt. Het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is uitgewerkt in een hoofdlijnennotitie die zomer 2020 is ingediend bij de Kamer. In de loop van 2021 wordt de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel verwacht. Het streven is dat 1 januari 2022 de herziening van het pensioenstelsel qua wetgeving gereed is. Daarna start een proces van daadwerkelijke transitie naar een nieuw stelsel. Uiterlijk 1 januari 2026 dienen alle pensioenregelingen aangepast te zijn aan het nieuwe pensioenstelsel.

Meer weten over de speerpunten van de RMU over pensioenen? Download dan rechts het PDF bestand. 

DIT ARTIKEL IS EEN VOORPROEFJE OP HOOFDSTUK 3 VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENNOTA VAN DE RMU, DIE U HIERNAAST KUNT DOWNLOADEN

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu