Terug naar Kennisbank

Visie '21: speerpunten nota RMU

Gepubliceerd op 2021-03-10

In de arbeidsvoorwaardennota van de RMU worden 14 speerpunten genoemd:

 1. De RMU is voorstander van een scholingsbudget van € 1000,- ex. btw per jaar voor iedere medewerker wat vrij te besteden is.
 2. De RMU stelt voor om subsidie vrij te maken voor zijinstromers.
 3. De RMU is een tegenstander van het minimumjeugdloon en stelt voor om deze lonen af te schaffen vanaf 18 jaar.
 4. De RMU pleit voor een minimum stagevergoeding voor stagiairs in alle sectoren van € 500,-.
 5. De RMU vindt dat in een onderneming waar 50 of meer personen werken, thuiswerkbeleid na instemming van de ondernemingsraad moet worden vormgegeven.
 6. De RMU pleit voor een verdere en algemene verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte.
 7. Het voorstel van de RMU is om het partnerverlof bij de geboorte van een kind aan te vullen tot 100% van het dagloon.
 8. De RMU wil dat werknemers eens in de 5 jaar een loopbaancoachgesprek kunnen inplannen.
 9. De RMU wil in cao’s gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die door het pensioenakkoord zijn ontstaan om medewerkers vanaf 64 gebruik te laten maken van vervroegde uitdiensttredingsmogelijkheden.
 10. De RMU komt op basis van de huidige cijfers en de traditionele berekening op een loonwens van 2,0%. 
 11. De RMU stelt voor om een week extra bovenwettelijk verlof toe te voegen aan het verlofbudget van de werknemer.
 12. De RMU blijft bij haar standpunt om een andere invulling te geven aan de AVV (algemeen verbindend verklaring) van cao’s.
 13. De RMU is niet principieel tegen arbeidsparticipatie van vrouwen, maar wel tegen de overheidsdwang om vrouwen aan het werk te krijgen.
 14. De RMU ziet mogelijkheden om een minimumtarief voor ZZP’ers in te voeren zoals dat onlangs is gebeurt in de cao Architectenbureaus.

DIT ARTIKEL IS EEN VOORPROEFJE OP HOOFDSTUK 5 VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENNOTA VAN DE RMU, DIE U HIERNAAST KUNT DOWNLOADEN

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu