KPN

juli 2018

Onderhandelaarsakkoord cao en social plan KPN

De partijen bij de cao KPN hebben op 23 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de cao en het sociaal plan. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De looptijd van dit akkoord is van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018.

Lonen
De salarissen worden gemiddeld met 1% verhoogd met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. De 1% geldt in ieder geval voor medewerkers die na 30 september tot 1 april 2018 in dienst zijn getreden bij KPN. Voor de medewerkers die al voor die tijd in dienst waren geldt de beoordelingsmatrix, die met 1% is verhoogd in het midden van de matrix van de verhogingentabel.

De verhoging van 1% komt dus bovenop de al in de vorige cao eerder afgesproken 1,5%.

Ook de bedragen in de salaristabellen worden per 1 juli ’18 met 1% opgehoogd (naast de ophoging van januari).

Voor het overige zijn het sociaal plan en de cao ongewijzigd vastgesteld omdat er volgens partijen wel goed overleg heeft plaatsgevonden, maar men er op andere, belangrijke onderdelen nog niet uit is.De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen