• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kraamzorg

juli 2018

Onderhandelingsakkoord cao Kraamzorg

De partijen bij de cao Kraamzorg hebben afgelopen vrijdag laten weten een onderhandelingsresultaat bereikt te hebben over een nieuwe cao. In dit Signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rij.

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:De salarissen voor leerlingen verzorgende of verzorgende IG (BBL) worden voor het eerste en tweede jaar structureel verhoogd met 10% (inclusief de algemene loonsverhoging).

Wachtdiensten
De maximale wachtdienst van 24 uur per dag wordt verkort naar maximaal 16 uur (2 blokken van 8 uur). De vergoeding blijft wel hetzelfde.

In het akkoord zijn nog op diverse andere onderdelen wat wijzigingen afgesproken (of zij moeten afgesproken worden met de medezeggenschap).

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen