• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kunsteducatie en openbare bibliotheken

november 2019

EINDBOD CAO KUNSTEDUCATIE EN OPENBARE BIBLIOTHEKEN

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken hebben recent een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. 61,5 procent van de FNV leden heeft het eindbod afgewezen. Vooral de vermindering van de zondagstoeslag stuit op grote bezwaren. De komende tijd zullen er onderzocht worden welke vervolgstappen genomen kunnen worden.


 

oktober 2019

Onderhandelingsresultaat cao kunsteducatie en openbare bibliotheken

Sinds begin 2018 zijn werknemers- en werkgeverspartijen in gesprek over een cao Kunsteducatie en openbare bibliotheken. Voorheen waren dit 2 aparte cao’s. Er is in september een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao waarin beide branches gezamenlijk zijn opgenomen. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
 

Karakter

De cao krijgt een minimumkarakter, wat inhoudt dat ten gunste van de medewerker mag worden afgeweken.

Maximaal aantal werkdagen kleine contracten

Kleine contracten (van minder dan 8 uur per week gemiddeld) worden in beginsel gepland op maximaal 2 dagen per week, met uitzondering van contracten met docenten. Werkgever en werknemer maken zo nodig andere afspraken over het aantal werkdagen, deze worden in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen.

Eindejaarsuitkering

Cao-partijen spreken af de hoogte van de eindejaarsuitkering per 1 januari 2020 vast te stellen op 3,25% conform de hoogte van de eindejaarsuitkering uit de huidige Cao OB. Dit betekent voor KE-werknemers een verlaging van de eindejaarsuitkering van 5% naar 3,25%. Deze verlaging wordt voor KE-werknemers volledig gecompenseerd in hun
salaris. Er wordt voor alle werknemers een minimum eindejaarsuitkering per jaar van € 150,- bruto afgesproken.

Overige afspraken

Aangezien deze nieuwe cao een samenvoeging is, worden er diverse regelingen opnieuw beschreven. De tekst hiervan vindt u in de bijlage. Denk hierbij aan reiskostenbepalingen, regeling vakbondscontributie, jubileumgratificaties etc.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen