Kunststof-, en rubber- en lijmindustrie

april 2018

Onderhandelingsresultaat cao Kunststof- en Rubber- en Lijmindustrie

De partijen bij de cao Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie hebben op 10 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • 1 mei 2018: 2,35%
  • 1 mei 2019: 2,65%

Uw werkgever kan echter ontheffing voor deze loonsverhoging aanvragen als de loonstijging niet verantwoord is. Als dit het geval is moet uw werkgever voor 1 juni 2018 of voor 1 maart 2019 bij het Bedrijfstakbureau ontheffing aanvragen. Dit is alleen mogelijk als:

  • De salaristabellen die uw werkgever hanteert, hoger zijn dan de tabellen uit bijlage 5B van de cao en;
  • De werkgever de problematische continuïteit van de onderneming aannemelijk kan maken en;
  • De zienswijze van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging bij de aanvraag wordt toegevoegd.


Pensioen
De huidige pensioenregeling wordt voor een periode van 2 jaar verlengd. Hier zijn geen wijzigingen in opgenomen.

Duurzame inzetbaarheid
In het onderhandelingsresultaat is opgenomen dat de werknemer en werkgever samen in gesprek zullen gaan als er behoefte is aan anders/minder/aangepast werken. Op deze manier kan de onderliggende behoefte en de financiële gevolgen voor de werknemer worden onderzocht. Verder is opgenomen dat de werknemer 10 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd eenmalig een financieel planningsgesprek aan kan vragen. De kosten hiervan worden voor maximaal € 750,- door uw werkgever vergoedt. Daarnaast komt er de mogelijkheid om voor 80% te werken, 90% loon te ontvangen en daarvoor 100% pensioen op te bouwen. Op deze manieren willen de cao-partijen de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers vergroten.

Overige afspraken
Naast bovengenoemde afspraken zijn er meer punten die niet in deze nieuwsbrief worden genoemd. Deze kunt u wel nalezen in het onderhandelingsresultaat.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
U bent lid van de RMU. Daar zijn we ontzettend blij mee! Met elkaar maken we het mogelijk elk jaar honderden leden met vragen en problemen te ondersteunen en te helpen. Maar u weet, de RMU kan meer doen en meer betekenen als er meer leden zijn. Juist ook op organisatie- en cao-niveau. Laat de RMU groeien! Werf een nieuw lid voor de RMU! U ontvangt als dank daarvoor een VVV-cadeaukaart van 10 Euro. Het nieuwe lid kan zich aanmelden op onze website: www.rmu.nu/wordnulidvandermu en kan op het aanmeldingsformulier bij ‘Gegevens werver’ uw naam, adres en lidnummer vermelden en uw cadeaukeuze kenbaar maken. Doet u mee?

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen