• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Lamb Weston Meijer

Per 1 april 2019 liep de cao Lamb Weston/Meijer af. Na een aantal onderhandelingsrondes zijn de vakorganisaties en LW/M tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Graag nodigen wij jullie uit om te stemmen over het bereikte resultaat.

Inhoud

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat zijn:
Looptijd nieuwe cao: 1-4-2019 tot 1-7-2021 (27 maanden)

Loonsverhoging: per 15-7-2019 3,5% en per 1-6-2020 3,25%. Totale loonsverhoging komt hiermee uit op 6,75% per 27 maanden en gemiddeld 3% per 12 maanden.

Inzetbaarheidsplan: Sociaal Kader heet voortaan Inzetbaarheidsplan waarbij de focus ligt op investeren in de werknemer. Bij het vervallen van functies blijft een sociaal vangnet van toepassing, zoals een beëindigingsvergoeding.

Tijd voor tijd:

 • Beloning: Extra gewerkte uren kunnen beloond worden door deze volledig uit te laten betalen óf door de extra gewerkte uren op te nemen in tijd voor tijd en de toeslag uit te laten betalen. De keuze om de extra gewerkte uren en de toeslag volledig op te nemen in tijd voor tijd is komen te vervallen.
 • Opbouw: Per jaar is de maximale opbouw van tijd voor tijd 100 uur. Alle uren daarboven worden automatisch uitbetaald.
 • Meenemen naar volgende jaar: Max 56 uur aan tijd voor tijd kan meegenomen worden naar het volgende jaar.
 • Overgangsmaatregelen: Met de werknemers die meer aan tijd voor tijd saldo hebben zoals hierboven aangegeven, worden individuele afspraken gemaakt.
 • 300% uren: deze uren vallen buiten de nieuw gemaakte afspraak.
 • Kopen van extra verlofdagen: Per jaar kunnen werknemers max 10 dagen aankopen (dit waren er max 5). Voorwaarden zijn:
  • bij moment van aankoop heeft de werknemer niet meer dan 5 verlofdagen resterend.
  • de aangekochte dagen zijn voor 1 oktober van dat jaar ingepland om voor 1 januari te zijn opgenomen.
  • de aangekochte dagen kunnen niet alleen worden ingezet voor weekend- en nachtdiensten.
 • 80-90-100 regeling: Er wordt een onderzoek gestart om inzicht te krijgen of de invoering van een 80-90-100 regeling (of een andere variant) financieel haalbaar en operationeel uitvoerbaar is. Voor 1 juli 2020 komen LW/M en de vakorganisaties bij elkaar om de conclusies te bespreken.

Stemmen

De vakorganisaties organiseren ledenraadplegingen op elke locatie. Zelf kan ik hierbij niet aanwezig zijn. Om die reden kunt u schriftelijk uw stem uitbrengen. Wel kunt u, indien gewenst naar 1 van de bijeenkomsten en daar ook eventuele vragen aan de collega’s stellen. U kunt vanaf nu dus digitaal stemmen. Dit kan op www.rmu.nu/lambwestonmeijer (hier staat ook het volledig onderhandelingsresultaat). Graag ontvang ik uw stem uiterlijk 4 juli. Zodat wij, gelijktijdig met de andere vakorganisaties, de uitslag richting uw werkgever kunnen communiceren.

LET OP: U kunt dus ALLEEN DIGITAAL stemmen.

Ledenraadplegingen

Wilt u (voor meer informatie of vragen) naar de ledenraadpleging dan vindt u hieronder de gegevens.

Datum   Dinsdag 2 juli
Aanvang  

- 1e sessie: 13.00 - 13.45 uur
- 2e sessie: 14.15 - 15.00 uur

Plaats  

It Mienskar
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum

 

Datum    Woensdag 3 juli 
 Aanvang  

- 1e sessie: 14.00 - 14.45 uur
- 2e sessie: 15.15 - 16.00 uur 

 Plaats   Zaal Brabantse Waal
Vierlinghweg 33
4612 PN Bergen op Zoom 

 

 

 

 

 

Datum    Donderdag 4 juli 
Aanvang   

Kantoor: 13.00 - 13.45 uur
Fabriek:
- 1e sessie: 14.00 - 14.45 uur
- 2e sessie: 15.15 - 16.00 uur 

Plaats   

Zaal Inventive 1
Stationsweg 18A
4416 PJ Kapelle 

 

Stemmen

{formulier_316}

Delen