• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Onderhandelingsresultaat cao Landbouwwerktuigen exploiterende onderneming

De partijen bij de cao Leo hebben in de tweede week van oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2018 1,5%
  • Per 1 juli 2018 1,75%
  • Per 1 januari 2019 1%

Overige afspraken
Naast de afspraken over de lonen zijn nog een aantal andere aanpassingen besproken. Onder andere:

  • een positieve aanpassing van de tabel voor de jeugdlonen;
  • afspraken betreffende het beëindigen van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten met overbruggingsregeling aan te gaan;
  • mogelijk maken van een terugbetalingsregeling voor scholingskosten;
  • verruimen van de mogelijkheden met oproepcontracten voor scholieren/studenten en zaterdaghulpen;
  • verruimen van de periode waarbinnen overwerk gecompenseerd kan worden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen