Lidbeoordeling

Elk jaar maken duizenden leden gebruik van de dienstverlening van de RMU. We hopen dat de vragen en de ledenzaken op een goede manier zijn afgerond. Op deze pagina kunt u zien hoe leden verschillende diensten van de RMU hebben ervaren.

Omdat de RMU het belangrijk vindt u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het belangrijk van onze leden te horen wat hun bevindingen zijn. Daarom vragen wij na elke hulpvraag om een evaluatie in te vullen.

Deze gegevens geven ons een beeld hoe de dienstverlening van de RMU wordt ervaren en zo nodig kunnen we verbeteringen aan brengen en aan de slag met tips.

Wat ik vind van de RMU
Welk cijfer geeft u de totale dienstverlening van de RMU?
Ik geef

Delen