• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
MBO

september 2018

De partijen bij de cao Middelbaar Beroepsonderwijs hebben op 14 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 juli 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 oktober 2018: + 2,6%

Per 1 juni 2019: + 2,3%

Eenmalige uitkeringen

Gedurende de looptijd ontvangt u de volgende eenmalige uitkeringen:

Op 1 oktober 2018 in dienst: 1% over salaris van Jan/Sept 2018

Op 1 januari 2019 in dienst: 0,9% over salaris Jan/Sept 2018

Op 1 januari 2020 in dienst: 1,25% over salaris Jan/Dec 2019

Minder werkdruk en meer werkplezier

Sociale partners erkennen het bestaan van werkdruk en de effecten daarvan. Per instelling zal er een werkdrukplan worden opgesteld. Dit plan wordt opgesteld door de werkgever met betrokkenheid van werknemers en met instemming van de Ondernemingsraad. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De omgang met piekbelasting
 • Diverse levensfases
 • Werkklimaat
 • Slimmer organiseren
 • Reductie van administratieve lasten en verantwoording
 • Rol van leiderschap.

Startende docenten

Iedere instelling in het mbo heeft een regeling startende werknemers. Deze komt met instemming van de Ondernemingsraad tot stand. Als uitbreiding op deze regeling geven de cao partijen de volgende kaders mee:

 1. In de regeling startende werknemers worden ten minste afspraken vastgelegd over begeleiding van de startende docent gedurende de eerste 24 maanden van zijn arbeidsovereenkomst, inclusief beschikbare tijd en middelen;
 2. Ten aanzien van de tijd die de startende docent beschikbaar heeft om begeleid te worden is voor de eerste 24 maanden 6,25% van de normjaartaak (exclusief de 59 uur professionalisering) per jaar beschikbaar. Deze tijd is beschikbaar voor inwerkactiviteiten.

Overige afspraken In dit akkoord zijn o.a. nog afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Er komt een onderzoek naar een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem.
 • Er komt een onderzoek naar de verschillende verlofvormen van de Wet Arbeid en Zorg t.o.v. buitengewoon verlof in de cao.
 • De afkoopregeling Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering wordt gewijzigd.
 • Er zijn regels opgesteld voor bekwaamheidseisen voor instructeurs en noodzakelijke verruiming van de wettelijke ketenbepaling.
 • Er komt een experiment t.b.v. de mogelijkheid om de wendbaarheid van de mbo-instelling en haar werknemers te bevorderen.

 

 

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen