• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Metalektro

november 2018

Staking cao Metalektro

In de achterliggende tijd zijn er stakingen/werkonderbrekingen geweest voor uw cao. Door FME is er een bemiddelingstraject ingezet in de cao Metalektro. Dit traject is helaas mislukt. Nu staan er de komende tijd helaas nog diverse acties op het programma. Het advies van FME is nu om de salarissen per 1 december 2018 met 2,5% te verhogen. Let op, dit is slechts een advies van FME. Uw werkgever is niet verplicht om dit door te voeren. U kunt uw werkgever hier wel naar vragen.

In deze mail vindt u meer informatie over hoe u om kunt gaan met een staking. Daarnaast kunt u hier een poster downloaden. Deel deze gerust met uw collega’s en potentiële leden. U kunt deze poster ook via ons Facebook-, Twitter- en LinkedInaccount delen. Als u vragen heeft over de stakingen, neem dan vooral contact met ons op via 0318 543 030. 

Meer informatie over ons standpunt over staken vindt u hier: https://www.rmu.nu/vragen/wat+vindt+de+rmu+van+staken_60

Wanneer u niet aan een staking wil deelnemen, is het belangrijk om de volgende stappen door te nemen:

Stap 1
Meld u bij een staking zo spoedig mogelijk bij de werkgever als werkwillige en deel mee dat u geen lid bent van een bij de staking betrokken vakbond en om principiële redenen niet aan de staking mee kunt doen.

Stap 2
Bevestig uw mededeling aan uw werkgever dat u bereid bent te werken. Doe dit schriftelijk, bij voorkeur per aangetekende brief. Een voorbeeldbrief kunt u hier vinden: https://www.rmu.nu/vragen/wat+moet+ik+doen+bij+een+staking_10
U kunt de voorbeeldbrief ook telefonisch aanvragen bij de RMU.

Stap 3
Uw werkgever moet zich inspannen u elders binnen de onderneming werk laten te verrichten als dat als gevolg van de staking onmogelijk is op uw eigen werkplek. Verzoek direct (door middel van een aangetekende brief) overgeplaatst te worden naar een andere werkplek waar niet gestaakt wordt.

Stap 4
Indien dat niet mogelijk is en u wordt naar huis gestuurd, vraag dan de werkgever om een schriftelijke verklaring. Uit deze verklaring moet blijken dat u zich op het werk heeft gemeld, maar dat u door omstandigheden buiten uw schuld verhinderd bent om te werken.

Stap 5
Eventueel zou u een WW-uitkering aan kunnen vragen als de staking langer gaat duren, maar of deze verstrekt zal worden is zeer de vraag. De kans daarop is groter als u in het bezit bent van een verklaring van uw werkgever zoals genoemd in stap 4.

Stap 6
Indien u door de staking in grote financiële moeilijkheden terecht komt, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het werkwilligenfonds van de RMU. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kunt u telefonisch aanvragen bij de RMU.

Tot slot nog een paar belangrijke zaken

 1. Niemand kan gedwongen worden om te staken.
 2. Niemand kan geweigerd worden op de werkvloer.
 3. Het is belangrijk om goed en zorgvuldig te communiceren over uw standpunten.
 4. Benadruk dat u verantwoordelijkheid hebt over uw eigen werk.
 5. Als uw collega’s niet aan de slag gaan, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid
 6. Als u gehinderd wordt in de uitvoering van uw werk, dan kunt u het volgende afwegen:
  1.  of u laat de verantwoordelijkheid daarover liggen bij hen die die uitvoering blokkeren,
  2.  of u legt de verantwoordelijkheid van dit onderdeel van het werk terug bij uw leidinggevende(n).
 7. Kom in ieder geval in goed overleg tot een werkbare oplossing.


Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen