• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Metalektro

februari 2019

PRINCIPEAKKOORD CAO Metalektro

De leden van de vakbonden hebben ingestemd. Daarmee is de cao definitief. De verwachting is dat het cao-boekje in juni beschikbaar is.

De partijen bij de cao Metalektro hebben op 31 januari 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Op 4 februari 2019 heeft u hier een nieuwsbrief over ontvangen. Via deze mail willen wij de tekst van het principeakkoord met u delen en een deel van de loonafspraak verduidelijken.

Lonen
De totstandkoming van de cao Metalektro verliep zeer moeizaam. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat de FME eind vorig jaar aan haar leden adviseerde om een vrijwillige loonsverhoging van 2,5% toe te passen. In het akkoord van de cao is nu opgenomen dat:

“Werkgevers die anticiperend op deze cao de feitelijke salarissen al onverplicht en vrijwillig verhoogd hebben en/of onverplicht een voorschot hebben verstrekt, mogen deze verrekenen met de eerste salarisverhoging die de cao Metalektro toekent. Deze afspraak geldt voor de looptijd van deze cao.”

Mogelijk heeft u in de achterliggende tijd al een vrijwillige loonsverhoging (van 2,5%) ontvangen. Dit zal waarschijnlijk met de cao-verhoging van februari (3,5%) worden verrekend.

De inhoud van het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

januari 2019

Onderhandelingsresultaat Metalektro

De partijen bij de cao Metalektro hebben op vrijdag 1 februari 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De RMU is blij dat na maanden van acties en stakingen er een akkoord is bereikt. Dit zorgt voorlopig voor rust in de sector. Rust die volgens ons belangrijk is om het vertrouwen tussen beide kanten te herstellen. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 juni 2018 tot 1 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Zoals u ziet gaan de lonen in drie stappen omhoog. Eerst in een percentage en daarna twee keer met een vast bedrag. Daarom gaan werknemers in lagere salarisschalen en jongeren hierop vooruit. Organisaties die in zwaar weer verkeren kan een werkgever dispensatie aanvragen om af te wijken van de afgesproken loonverhoging. Dit verzoek wordt door de cao partijen beoordeeld.

Meer vaste contracten
Gedurende de looptijd van deze cao zullen de werkgevers minimaal 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband aanbieden.

Generatiepact
In het onderhandelingsresultaat is een generatiepact opgenomen. Dit betekent dat oudere werknemers minder kunnen gaan werken met een beperkt inkomensverlies en een volledige pensioenopbouw. De volgende varianten zijn mogelijk:

  • 80-90-100% (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze variant geldt dat werknemers in regelmatige ploegendienst vanaf 60 jaar recht hebben op deelname. Werknemers die niet in regelmatige ploegendienst werkzaam zijn, hebben vanaf 62 jaar recht op deelname.
  • 70-85-100% (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw). Deze variant geldt voor werknemers vanaf 62 jaar onder de voorwaarde dat de werkgever instemt met de deelname (dubbele vrijwilligheid).

Voor medewerkers met een jaarsalaris boven € 70.000,00 euro geldt dat zij vanaf 63 jaar kunnen deelnemen op basis van dubbele vrijwilligheid.
Voor beide varianten geldt: als je gebruik maakt van het generatiepact, krijg je nog de helft van het aantal seniorendagen.

Duurzame inzetbaarheid
De werknemers krijgen vanaf dit akkoord de mogelijkheid om 1 betaalde dag per jaar te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hier kunt u denken aan scholing, ontwikkeling, gezondheid etc.

VEP-premie
In de aankomende tijd zal er onderhandeld worden over de nieuwe pensioenregeling die vanaf 1 januari 2020 moet gaan gelden. In het akkoord is opgenomen dat er geen vredesplicht geldt voor de aankomende onderhandelingen. Dit betekent dat er mogelijk gestaakt zal worden in aanloop naar deze onderhandelingen. Wanneer dit zo is, zullen wij u hierover verder informeren.

Tekst onderhandelingsresultaat
De tekst van het onderhandelingsresultaat is nog niet beschikbaar. Zodra wij de tekst beschikbaar hebben, zullen wij u hierover informeren. De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen