Meubelindustrie

januari 2018

Eindbod werkgevers cao Meubelindustrie

De werkgeversorganisatie CBM bij de cao Meubelindustrie heeft op 19 december 2017 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
2 jaar, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31-12-2019.

Lonen
De verhoging van de lonen en loonschalen worden als volgt voorgesteld:

  • Per 1-1-2018 €38,- bruto
  • Per 1-4-2018 1%
  • Per 1-1-2019 €45,- bruto
  • Per 1-4-2019 1%

Pensioen
Voorgesteld wordt om de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens:

  • Per 2018 een verlaging van €1000,-
  • Per 2019 een verlaging van €1000,-

(De franchise is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd, in 2017 was dit €16356. Hoe lager het bedrag, hoe beter, want dan wordt er meer pensioen opgebouwd.)

Overige voorstellen

  • Voorgesteld wordt om het dagvenster met een uur te verruimen en te laten beginnen om 6:00 uur in plaats van 7:00 (dag 6:00 tot 22:00/nacht 22:00 tot 6:00)
  • Voorgesteld wordt om de leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren te verhogen van 55 naar 57 jaar.
  • Voorgesteld wordt om een werkgroep in het leven te roepen om te bekijken of ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar de 4-daagsewerkweekregeling verandering behoeft. (bekendheid en inhoud van de regeling).
  • Voorgesteld wordt om in een werkgroep onderzoek te doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen