• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Nederlandse Universiteiten

juni 2018

Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten

De partijen bij de cao Nederlandse Universiteiten hebben op 31 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 juli 2017 t/m 31 december 2019

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Eenmalige uitkering
Alle werknemers die op 1 mei 2018 in dienst zijn bij een Nederlandse Universiteit ontvangen uiterlijk in september 2018 en eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris.

Vitaliteitspact
Partijen hebben afspraken gemaakt over een verdere uitwerking van de maatregelen voor duurzame inzetbaarheid uit de vorige cao. Deze afspraken staan in het Vitaliteitspact 2019.

Hiermee wordt het voor werknemers mogelijk om 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 of 0,4 fte minder te gaan werken, tegen 85%, respectievelijk 70% salaris, maar met behoud van de volledige pensioenopbouw.
De regeling loopt van 1-1-2019 tot 1-7-2020.

Verdere voorwaarden zijn te vinden in het onderhandelaarsakkoord.

Overige afspraken

  • Er zijn afspraken gemaakt over mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor werknemers in ondersteunende functies.
  • Er zijn afspraken gemaakt over meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor junior docenten en postdocs.
  • Er komt nadrukkelijk aandacht voor de uitvoering van de plannen om werkdruk te verminderen. Deze plannen zijn door de universiteiten opgesteld, en moeten de komende maanden zijn beslag krijgen.
  • Tevens zijn een aantal studieafspraken gemaaktDe inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen