• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Boek- en kantoorvakhandel

november 2016

Onderhandelingsresultaat Cao Boek- en Kantoorvakhandel

De partijen bij de cao Boek- en Kantoorvakhandel hebben in oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 april 2016 t/m 31 maart 2017 (1 jaar)

Lonen
De salarissen en salarisschalen tot en met €37.500 op jaarbasis (incl.vakantiebijslag) worden per 1-1-2017 verhoogd met 1%.

Overige afspraken

  • Een verduidelijking van de bepaling omtrent reiskosten (artikel 14 van de cao)
  • Een afspraak over de reparatie van de duur en de opbouw van de WW, conform de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. Geschat wordt dat de kosten voor de aanvullende WW-regeling voor 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon bedragen. Deze premie komt volledig voor rekening van de werknemers.


Hier vindt u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze nota arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Meldt dit dan bij de RMU! U kunt dit doen via onze website of via 0318 54 30 30.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen