Ondernemerslidmaatschap

Het is voor een organisatie niet mogelijk voor elk specialisme een medewerker in dienst te hebben. Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf of organisatie over de benodigde kennis kan beschikken, biedt het RMU-dienstenpakket dé oplossing.

Bedrijven en organisaties krijgen regelmatig te maken met complexe vraagstukken over de bedrijfsvoering. Ook moeten bedrijven anticiperen op marktontwikkelingen en veranderende bedrijfsprocessen. Het RMU-ondernemerslidmaatschap heeft als doel bedrijven te adviseren en te ondersteunen in het nemen van beslissingen van bedrijfsmatige en arbeidsrechtelijke zaken. De RMU biedt ondernemersleden hiervoor een uitgebreid dienstenpakket.

Als ondernemerslid maakt u gebruik van de diensten, expertise en producten van de RMU. Medewerkers van de RMU beschikken over ruime ervaring op het terrein van bedrijfsmatige en arbeidsrechtelijke onderwerpen.

P&O-ondersteuning

Een belangrijke dienst van de RMU is de ondersteuning op het gebied van personeel en organisatie (P&O). Hierbij kan gedacht worden aan het bedrijfsspecifiek maken van arbeidsovereenkomsten, huisregels en personeelshandboeken. Daarnaast kunt u bij de RMU-helpdesk terecht met al uw arbeidsrechtelijke, juridische en ethisch-maatschappelijke vragen. Ook als het gaat om de ondersteuning bij het aannemen, motiveren en binden van personeel is de RMU u van dienst. Als betrouwbare adviseur of sparringpartner.

RMU

De RMU is een unieke organisatie. Uniek omdat zowel ondernemers als medewerkers lid kunnen zijn, maar ook om de Bijbelse grondslag. De RMU streeft er naar om door middel van het harmoniemodel oplossingsgericht aan vraagstukken te werken. Professionaliteit is daarbij een belangrijke voorwaarde. RMU-leden worden door de inzet van interne en externe expertise optimaal ondersteund. Zelfstandige ondernemers, bedrijven en organisaties die voor een RMU-lidmaatschap kiezen, maken een principiële keuze. De RMU kijkt vanuit Bijbels perspectief naar arbeid en beroep en de praktische invulling daarvan.

De kosten

De kosten voor het ondernemerslidmaatschap bestaan uit een vast bedrag € 228,- (tarief 2020) én een bedrag € 11,00 per fte (fulltime-equivalent) per jaar tot 100 fte's. Bij meer dan 100 fte's is het bedrag € 8,00 per fte. Hierbij worden staffels van 25 fte’s toegepast. Is de rechtsvorm van uw onderneming een NV, BV, stichting of vereniging dan dient een leidinggevende, bestuurder of beslissingsbevoegde binnen uw onderneming ook persoonlijk lid te zijn. Hij of zij is aansprakelijk voor het ondernemerslidmaatschap en onderschrijft daarmee de grondslag van de RMU. Is de rechtsvorm van uw onderneming een eenmanzaak, vennootschap onder firma of een maatschap, dan hoeft er geen persoonlijk lidmaatschap afgesloten te worden. Het ondernemerslidmaatschap geldt niet als persoonlijk lidmaatschap voor uw medewerkers. Zij kunnen op persoonlijke titel lid worden.

Nadere informatie

Wilt u nadere informatie over het ondernemerslidmaatschap? Neem dan contact op met Jan Visser of Joakim Rottiné, adviseurs werkgevers en zelfstandigen (0318) 54 30 30 of vul onderstaand formulier in.

Gegevens bedrijf/instelling
Gegevens contactpersoon
Ik wil meer informatie over

Delen