• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Ondernemingsraden

Visie RMU op medezeggenschap

Medezeggenschap is zowel voor werkgevers als voor werknemers een belangrijk instrument om overleg te voeren over het beleid en het functioneren van de onderneming. De RMU toetst medezeggenschap aan de Bijbelse visie op gezag en gezagsverhoudingen.

De RMU is van mening dat medezeggenschap een zinvolle bijdrage kan leveren aan het goed functioneren van de onderneming. Bestuurders en leden van de ondernemingsraad dienen niet als elkaars opponenten gezien te worden maar meer als spelers in het veld. Daarnaast benadrukt de RMU het belang van een actieve ondernemingsraad, gericht op de eigen taak en doelstelling. Veel mensen hebben vragen over medezeggenschap in scholen en bedrijven. Daarom is bij de RMU een boekje verschenen waarin een bijbels-ethische bezinning over dit onderwerp is opgetekend. Het boekje is te bestellen in onze webshop.

Hieronder vindt u een overzicht over wat de RMU voor ondernemingsraden kan betekenen.

Dienst

     

Contactpersoon

Or-Nieuwsbrief
Cursussen
Juridische vraagbaak
Reorganisaties en fusies
Praktische uitvoering verkiezingen

 

Melanie Blonk
Gerlinda van Dam - Vlastuin
Lianne Noordam en Thamar van den Bosch
Melanie Blonk
Gerlinda van Dam - Vlastuin en Gerdiene Kasper


Heeft u vragen? Mail dan naar or@rmu.nu.

Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

Elk jaar brengt de RMU haar visie uit over tal van onderwerpen die leven in het werkveld. Deze standpunten zijn gebundeld in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook voor u al or- of kaderlid een belangrijk document om kennis van te nemen.

Kijk voor meer informatie op onze site van de Nota Arbeidsvoorwaarden.

Cao's

Bent u op zoek naar de complete teksten van uw cao? Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u de meeste cao's.

Downloads 

Kijk ook op de site van de SER: 

Delen