• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Open Teelten

november 2017

Onderhandelingsresultaat Open Teelten

De partijen bij de cao Open Teelten hebben op 31 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 35 maanden, te weten van 1 augustus 2017 t/m 29 februari 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
- Per 1 januari 2018 3%
- Per 1 januari 2019 3%

Vernieuwde arbeidstijdenregeling
Er komt een vernieuwde arbeidstijdenregeling in de cao met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de 4 huidige regelingen die de CAO kent.

Seniorenregeling
Er wordt een seniorenregeling ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. Het betreft een premievrije regeling voor werknemers. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10 procent loonkosten volgens een nog op te stellen regeling.

Scholing
De huidige regeling van scholingsvouchers wordt verlengd, waarbij maximaal 150 individuele vouchers ter waarde van maximaal € 1500,- beschikbaar worden gesteld.

Lees hier de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen