Terug naar Vacatures

Vacature Bestuurder (M/V)

De RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie) is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. De RMU werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Onze organisatie komt op voor de individuele en collectieve belangen van leden, onder meer door het geven van deskundig advies en juridische bijstand. De RMU is op zoek naar een: 

Bestuurder

De RMU zet zich in voor juridische dienstverlening aan haar leden en staat voor een open maatschappelijke discussie. Het behartigen van individuele en maatschappelijke belangen rond arbeid en beroep is ons vak. Jij als toekomstige Raad van Bestuur (RvB) werkt aan verschillende doelen van de RMU, onder meer het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers en werknemers, het behartigen van de individuele en collectieve belangen van onze leden en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Je werkt aan deze doelen met ruim 30 medewerkers voor de ongeveer 16.000 RMU-leden, maar ook voor de gereformeerde gezindte als geheel. De RvB werkt met een professioneel MT en een deskundig team van medewerkers. De RvB legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) en jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) over de bedrijfsmatige, financiële en sociale aspecten van de RMU.

Functieprofiel
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt bestuurlijke vaardigheden en leiderschapservaring. Je hebt een drijfveer om de RMU als ledenorganisatie te dienen, onder meer door haar uit te bouwen en te versterken. Verder ben je in staat om aan professionals leiding te geven, hen ruimte te bieden en te motiveren.

De volgende taken en eigenschappen zijn je op het lijf geschreven:

  • Je kent de reformatorische achterban van binnenuit en weet je verbonden aan de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Je bent meelevend lid van een kerkgenootschap binnen de gereformeerde gezindte. 
  • Je wilt de RMU en de breedte van de gereformeerde gezindte op een verbindende manier dienen.
  • Je ziet de relevantie van de RMU als christelijke vakorganisatie in de seculariserende samenleving en bent bereid om de Bijbelse waarden en normen op het gebied van werk en maatschappij uit te dragen.
  • Je hebt een visie op de toekomst van maatschappelijke organisaties, vooral vakorganisaties, de RMU in het bijzonder. Je bent in staat deze visie onder woorden te brengen en uit te dragen.
  • Je vertegenwoordigt de RMU in de media en in verschillende platforms, werkgroepen en netwerken.
  • Je bent in staat samen met de twee MT-leden beleid te ontwikkelen en te implementeren voor de korte en de lange termijn.
  • Je weet hoe je veranderingen kunt initiëren en implementeren en hebt oog voor de risico’s die daaraan verbonden zijn. Verder zie je zowel de zakelijke als de sociale kant van veranderingsprocessen en je kunt die goed afwegen.
  • Je bent als bestuurder representatief en wekt vertrouwen. Je hebt de communicatieve en sociale vaardigheden om op een inspirerende en motiverende manier boegbeeld te zijn voor de RMU, zowel intern als extern.
  • Je bent aantoonbaar organisatiesensitief en hebt overtuigingskracht.

Wat heeft de RMU te bieden?
We bieden je een relevante en uitdagende baan in een prettige werksfeer, waarin collegialiteit belangrijk is. Je krijgt de kans om te bouwen aan de toekomst van de RMU en de gereformeerde gezindte. De RMU biedt jou veel mogelijkheden tot opleiding en kennisontwikkeling. De functie van bestuurder is in principe fulltime, maar andere contractgroottes zijn ook bespreekbaar. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden besproken aan de hand van de eigen Arbeidsvoorwaardenregeling van de RMU.

Solliciteren
Stuur je CV en motivatiebrief naar: wvancapelleveen@rmu.nu

Nadere informatie over de sollicitatiegesprekken volgt bij een eventuele uitnodiging. Een ontwikkel-assessment is onderdeel van de procedure.

Voor meer informatie over de vacature kun je je wenden tot de heer drs. A.P. de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06 524 526 51.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu