Particuliere beveiliging

september 2018

Onderhandelingsresultaat cao Particuliere Beveiliging

De partijen bij de cao Particuliere Beveiliging hebben op 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 juli 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

In 2018 per loonperiode 13: + 1,5%

In 2019 per loonperiode 5: + 1,75%

In 2020 per loonperiode 1: Minimaal + 2,5%

In 2021 per loonperiode 1: Minimaal + 2,5%

In 2022 per loonperiode 1: Minimaal + 2,5%

In 2023 per loonperiode 1: Minimaal + 2,5%

Om er zeker van te zijn dat de beveiligers niet worden ingehaald door de inflatie, is afgesproken dat de loonstijging in de periode 2020-2023 minimaal 2,5% bedraagt. Als de inflatie hoger uitvalt, wordt die gevolgd.

Gemiddelde arbeidsduur
De gemiddelde werkweek gaat in 2023 van 38 naar 36 uur per week. Vanaf dat moment gaat u minder werken voor hetzelfde geld. Ook zal er meer regelmaat/continuïteit in de roosters worden opgenomen. Hiermee wordt de werkdruk aangepakt die in deze sector aanwezig is.

Verhouding flex/vast
Er is afgesproken dat per bedrijf zeker 80% van de beveiligers werkzaam moet zijn op een vast contract. Dit om zekerheid en duidelijkheid voor de medewerkers te garanderen. De overige 20% kan ingezet worden door flexibel personeel.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen