• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Postbezorgers

Principeakkoord cao Postbezorgers

De partijen bij de cao Postbezorgers (PostNL) hebben op 9 maart 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden. De cao vangt aan op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden het salaris in de treden 1, 2, en 3 volgens onderstaande tabel verhoogd:

Datum aanpassing   Verhoging
Per 1 oktober 2017   1%
Per 1 januari 2018   1%
Per 1 juli 2018   1%
Per 1 januari 2019   1%
Per 1 september 2019   1%

 

Eenmalige uitkering
Verder wordt er in juli 2019 een eenmalige uitkering van 1% van de betaalde maandsalarissen over de periode juli 2018 tot en met juni 2019 (maximaal 12 maanden) uitbetaald aan de werknemer die op dat moment in dienst is.

Postbezorgersvergoeding
Op 1 juli 2018 wordt de postbezorgersvergoeding gewijzigd. Deze vergoeding wordt per die datum op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren vergoed. Dit gebeurt volgens onderstaande tabel:

Gewerkte uren per week   Vergoeding per maand/jaar vanaf 1 juli 2018
tot en met 6 uren   € 6,25/€ 75
6 tot en met 9 uren   € 7,92/€ 95
9 tot en met 12 uren   € 8,75/€ 105
12 tot en met 16 uren   € 9,58/€ 115
Meer dan 16 uren   € 10,42/€ 125

 

Deze tabel geldt alleen voor de duur van deze cao. Bij de volgende cao wil PostNL een nieuwe afspraak maken over de postbezorgersvergoeding.

Overige afspraken

  • In het jaar dat u 12,5 jaar in dienst bent, krijgt u een extra verlofdag naar rato bijgeschreven.
  • De cao partijen zijn overeengekomen om de cao tekst te moderniseren en te vereenvoudigen.
  • Er wordt een werkgroep ingesteld om te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van het invoeren van een structurele reiskostenregeling bij reorganisatie, uitbesteding en/of incidentele reistijdregeling in het kader van vervanging.
  • Vanaf 1 januari 2018 gaat de wettelijke pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Eerder met pensioen gaan conform het pensioenreglement blijft mogelijk. Partijen zijn overeengekomen om de huidige premiestaffel te handhaven. De premie-inleg blijft voor rekening van PostNL.
  • PostNL neemt maatregelen om de bezetting in alle gebieden op orde te brengen. Dit betreft met name de bezetting op zaterdag.

Hier vindt u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen