Post NL

december 2018

Ultimatum cao PostNL

Sinds november voeren de werknemers- en werkgeversorganisaties overleg om te komen tot een nieuwe cao PostNL. De onderhandelingen voor uw cao zijn vastgelopen. Door (in ieder geval) FNV is een ultimatum gesteld. In het ultimatum worden er een aantal eisen richting de werkgevers gesteld. Dit ultimatum verloopt maandag 10 december 2018 om 12.00.

Acties
Als er niet op de eisen van de werknemersorganisaties wordt ingegaan, zal er naar alle waarschijnlijkheid worden overgegaan tot collectieve acties. Dit kan onder andere betekenen dat er werkonderbrekingen, stakingen voor kortere of langere duur of overwerkstakingen gehouden zullen worden. Als het ultimatum verstreken is, zal duidelijk worden wat deze acties precies in zullen houden. FNV heeft al aangekondigd dat, omdat zij 1 cao willen voor de hele organisatie, de acties ook door het hele bedrijf kunnen plaatsvinden.

Standpunt RMU
Dit kan ook gevolgen hebben voor u en uw werkzaamheden. Heeft u vragen over wat u moet/kunt denken rondom staking dan willen wij in ieder geval met u delen wat ons standpunt over staken is. Op https://www.rmu.nu/vragen/wat+vindt+de+rmu+van+staken_60 leest u hier meer informatie over.

Wanneer u niet aan een staking wenst deel te nemen, is het belangrijk om de stappen van de volgende link door te nemen: https://www.rmu.nu/vragen/wat+moet+ik+doen+bij+een+staking_10.

Voor meer informatie over staken, verwijzen wij u naar het dossier staken wat op onze website is gepubliceerd: https://www.rmu.nu/dossiers/staken.  


Delen