Post NL

januari 2019

Op 17 januari jl. heeft de Bond van Post Personeel (BVPP) met de vakbonden CNV en VHP2 een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO PostNL en zaterdagbestellers. Dit zal aan de leden van deze organisaties positief worden voorgelegd. FNV ziet dit akkoord als eindbod wat zij negatief aan haar leden zal voorleggen.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast ontvangen de werknemers met een voltijd dienstverband in januari 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro netto. Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de contractomvang met een minimum van 25 euro netto.

Reiskosten
De huidige tabel reiskosten woon-werk was tot maximaal 60 kilometer. Deze wordt uitgebreid tot 70 kilometer. Deze uitbreiding naar 70 kilometer betekent 54 euro netto meer op jaarbasis dan bij 60 kilometer. Door de wijziging van deze regeling vervalt de tijdelijke tegemoetkoming met ingang van 1 januari 2020. U blijft alleen recht houden op deze tijdelijke tegemoetkoming als u die nu ontvangt of in 2019 instroomt en als deze tegemoetkomingsregeling hoger is dan de nieuwe reiskostenregeling. Op het moment dat de termijn van 3 jaar is verstreken van de tijdelijke tegemoetkoming stroomt, ontvangt u de nieuwe regeling van maximaal 70 kilometer.

Banen creëren
De Cao-partijen hebben afgesproken om voor meer mensen banen te creëren en de werkdruk te verlagen. Een van de afspraken is dat PostNL 200 pakketbezorgers met een tijdelijk contact bij goed functioneren, een contract voor onbepaalde tijd gaat aanbieden na uiterlijk 1 jaar.

Generatiepact
Op dit moment is er in de cao een generatieregeling opgenomen. De achterliggende tijd is daar weinig gebruik van gemaakt. Dit is 1 van de redenen waarom de cao partijen samen onderzoek gaan doen naar maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. FNV legt dit eindbod negatief aan haar leden voor. Het is mogelijk dat er de komende tijd acties worden georganiseerd. Wanneer dit zal gebeuren, houden wij u op de hoogte.

De tekst van het principeakkoord cao PostNL kunt u hier lezen.

De tekst van het principeakkoord cao PostNL zaterdagbestellers kunt u hier lezen.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen